S cieľom uľahčiť používateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Kliknutím na tlačidlo "OK" súhlasíte s použitím preferenčných, štatistických aj marketingových cookies pre nás aj našich partnerov. Funkčné cookies sú v rámci zachovania funkčnosti webu používané počas celej doby prehliadania webom. Podrobné informácie a nastavenia ku cookies nájdete tu.
Ok

Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Vymedzenie pojmov

predávajúci - prevádzkovateľ internetového obchodu haka.sk
kupujúci - fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim
tovar - produkty alebo služby v ponuke internetového obchodu haka.sk
objednávka - kúpna zmluva na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru

Spôsoby platby

Platba bankovým prevodom na účet banky:

Číslo účtu: 2300589717
kód banky 8330 - Fio banka a.s.
variabilný symbol: číslo objednávky
konštantný symbol: 0008

Osobný odber - po prevedení platby na náš účet je možné osobné prebratie tovaru na adrese Chrenovská 16, 94901 Nitra

Cena dopravy

Osobný odber 0,00 €
DPD kuriér do 20 kg 4,99 €

 

Cena tovaru

Všetky ceny tovaru vystavovaného v internetovom obchode haka.sk sú konečné. Ceny uvedené v internetovom obchode sú pre kupujúceho platné v čase odoslania objednávky tovaru. Predávajúci si vyhradzuje právo opravy tlačových chýb a zmeny cien. V cene tovaru nie je započítané poštovné a balné. Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je súčasťou každej zásielky, a ktorá slúži zároveň ako dodací list.

Objednávka a spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

Objednávka zaslaná elektronickou formou prostredníctvom objednávacieho systému na haka.sk musí obsahovať minimálne: Meno a priezvisko kupujúceho, poštovú adresu, emailovú adresu, vybraný tovar a počet kusov objednávaného tovaru.

Kúpna zmluva nadobúda platnosť záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy kupujúceho s predávajúcim vo forme e-mailovej správy, alebo vo forme kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho.

V prípade, že predávajúci nemôže splniť objednávku kupujúceho, zaväzuje sa kupujúceho o tejto skutočnosti ihneď informovať. Predávajúci si vyhradzuje právo obmedziť množstvo kusov pre spotrebu v bežnej domácnosti. Kúpna zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku. Ak vznikne pre potrebu kupujúceho preklad textu zmluvy platí, že v prípade sporu o výklad pojmov platí výklad zmluvy v slovenskom jazyku. Uzavretá kúpna zmluva je predávajúcim archivovaná za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím stranám.

Orgánom dozoru je:

Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj

P.O. BOX 49A, Staničná 9, 950 50 Nitra 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 037/7720 001
037/7720 034
fax č.: 037/ 7720 024

Prebratie balíka

Pri prevzatí zásielky v prítomnosti doručovateľa je kupujúci povinný si skontrolovať, či dodaný tovar nie je poškodený. Pokiaľ je balík poškodený a nie je k nemu priložená zápisnica o škode, kupujúci je povinný balík neprevziať. V prípade, ak tovar alebo jeho časť chýba, pošlite nám zápisnicu o škode na našu adresu a my Vám pošleme chýbajúci tovar. V záujme uplatnenia ďalších možných reklamácií Vás prosíme, aby ste si uchovali doklad o zaplatení tovaru. Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené doručenie tovaru zavinené doručovateľom.

Neprevzaté dobierky

Pri neprevzatej zásielke si vyhradzujeme právo ďaľšiu objednávku uhradiť prevodom. Budú zaúčtované prepravné náklady za nevyzdvihnutú zásielku.

Darček

Na darček sa nevzťahuje záruka, nakoľko z § 499, § 597 a § 619 OZ jednoznačne vyplýva, že zodpovednosť za vady veci prichádza do úvahy len pri odplatnom prevode veci (kúpe). Darovanie je úkonom bezodplatným, s nulovou cenou, a preto sa za prípadné vady daru nezodpovedá. Darca je v zmysle § 629 OZ povinný len upozorniť kupujúceho na vady daru, o ktorých vopred vie.

Osobné údaje

S poskytnutými osobnými údajmi kupujúceho bude predávajúci nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Predávajúci spracúva osobné údaje kupujúcich za účelom plnenia zmluvy uzavretej s kupujúcim v zmysle ustanovenia § 7 ods. 4, písm. b) zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. Ďalej kupujúci udeľuje predávajúcemu súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle ustanovenia § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z. z za účelom ponúkania služieb a produktov predávajúceho (vrátane marketingu). Osobné údaje nebudú poskytnuté žiadnej ďalšej osobe, okrem sprostredkovateľa, ktorého predávajúci ako prevádzkovateľ poverí spracovaním osobných údajov. Osobné údaje nevyhnutné pre riadne doručenie tovaru, odovzdá predávajúci zmluvnému dopravcovi (v rozsahu meno, priezvisko , dodacia adresa, telefón, e-mail), s čím kupujúci súhlasí. Súhlas kupujúceho so spracovaním osobných údajov sa poskytuje na dobu plnenia práv a povinností z uzavretej zmluvy. Rovnako kupujúci súhlasí, aby mu predávajúci zasielal marketingové materiály na emailovú adresu v zmysle ustanovenia §62 ods. 2 zákona č.351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení, prípadne inak ho kontaktoval za účelom ponúknutia tovarov alebo služieb predávajúceho. Kupujúci má najmä právo svoj súhlas s poskytnutím svojich osobných údajov na marketingové účely kedykoľvek písomne zmeniť či odvolať. Číslo registrácie informačného systému 201415583 na Úrade na ochranu osobných údajov SR.

Ochrana duševného vlastníctva

Na všetky fotografie a texty uvedené v internetovom obchode hamaeshop.sk sa vzťahuje autorské právo. Ďalšie šírenie, kopírovanie alebo iné použitie je možné len s písomným súhlasom autora.

Vrátenie tovaru - odstúpenie od zmluvy

Podľa zákona č. 108/2000 Z. z. má kupujúci právo od uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do štrnástich dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa § 10 zákona č. 108/2000 Z. z..

Ďalšie prípady odstúpenia a lehoty pre kupujúceho sú upravené v § 12 zákona č. 108/2000 Z. z.. V prípade, že kupujúci využije právo na odstúpenie od zmluvy, kupujúci je povinný tovar predávajúcemu vrátiť zaslaním tovaru do sídla predávajúceho. Súčasne platí, že tovar musí byť nepoškodený, nepoužívaný, bez známok opotrebenia a v pôvodnom obale. Predávajúci vrátený tovar prekontroluje a preskúša.

Balík s tovarom musí byť riadne zabalený a zabezpečený proti poškodeniu, poistený. Vrátené zásielky zaslané na DOBIERKU-NEBUDÚ PREVZATÉ !

Pokiaľ bol tovar vrátený predávajúcemu nepoškodený a neopotrebovaný, vráti predávajúci kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu tovaru do 7 pracovných dní od zrušenia objednávky. Na základe tejto dohody sa kúpna cena vráti bankovým prevodom na pôvodný účet kupujúceho, ak sa strany nedohodnú inak.

Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

a) poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom kupujúceho pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy,

b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,

c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť, alebo tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze,

d) predaj audiovizuálneho diela, zvukového záznamu alebo zvukovo-obrazového záznamu umeleckého výkonu alebo multimediálneho diela, ktoré kupujúci rozbalil,

e) predaj novín, časopisov a periodickej tlače,

f) lotérie a iné podobné hry.

 

Dodacie podmienky

Dodanie objednaného tovaru bude realizované v čo najkratšom termíne, podľa dostupnosti tovaru na sklade a prevádzkových možností predávajúceho. Tovar, ktorý je označený skadom a je v požadovanom množstve bude vyskladnený ihneď, najneskôr do druhého dňa.Tovar, ktorý je potrebné naskladniť z medziskladu, sa vysladňuje po dvoch až troch dňoch. Pokiaľ sa tovar nachádza len v centránom sklade, bude dodaný v čase uvedenom pri produkte V prípade dlhšej dodacej doby bude predávajúci kupujúceho o tejto skutočnosti neodkladne informovať. Pri krehkom rozbitnom tovare si vyhradzujeme  právo na dodanie minimálne dvoch kusov, z dôvodu možného poškodenia pri preprave. Veľkoformátové rámy označené ,,osobný odber,, nie je možné doručiť prepravnou službou z dôvodu veľkého rizika poškodenia. Rámy, kľúčenky a snežítka sú zobrazené s ilustračnou fotografiou, fotografie nevyhotovujeme ani nevkladáme do týchto výrobkov. Tovar do zahraničia neposielame.

U objednávky, ktorá sa nedá zabaliť ako jedna zásielka, bude zákazník informovaný o navýšení prepravných nákladov.

 

Poplatky za prepravu

Spôsob platby si kupujúci vyberie pri objednávaní tovaru označením zvolenej možnosti v košíku.


Postup reklamácie

Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že si Reklamačný poriadok prečítal a v celom rozsahu s ním súhlasí a zároveň potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru..

Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená záručná doba iná, a plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou.

Kupujúci je povinný reklamáciu tovaru bezodkladne uplatniť u predávajúceho, a to ihneď po zistení závady, podľa platného reklamačného poriadku.
Pri doručení kuriérom je možné reklamovať poškodený tovar do 3 pracovných dní po dni doručenia.

Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.

Počas záručnej doby má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady po predložení tovaru vrátane príslušenstva, dokumentácie, návodu, oprávnenému zástupcovi predávajúceho spolu s dokladom o zaplatení, prípadne záručným listom a stručným popisom závady.

Právo na záruku zaniká v prípade:

- nepredloženia dokladu o zaplatení, dodacieho listu alebo záručného listu, príslušenstva alebo dokumentácie tovaru

- neoznámenia zjavných vád pri prevzatí tovaru

- uplynutia záručnej doby tovaru

- mechanického poškodenia tovaru spôsobeným kupujúcim

- používania tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu

- neodborného zaobchádzania, obsluhy, alebo zanedbania starostlivosti o tovar

- poškodenia tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používania v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR

- poškodenia tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami

- neodborného zásahu, poškodenia pri doprave, poškodenia vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci

- zásahu do tovaru k tomu neoprávnenou osobou

Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa ani reklamovať.

Reklamovaný výrobok je nutné zaslať poštou alebo kuriérskou službou na adresu predávajúceho, pokiaľ predávajúci neurčí inak.

Predávajúci alebo určená osoba vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme e-mailu alebo v písomnej podobe. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.

Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie informuje predávajúci kupujúceho formou dohodnutou medzi obidvoma zmluvnými stranami (e-mailom a doporučeným listom) a zároveň bude kupujúcemu spolu s tovarom doručený reklamačný protokol.

Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak kupujúci tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú vadu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť vadný tovar za iný obdobný tovar s porovnateľnými technickými parametrami.

Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

Záverečné ustanovenia

Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona o elektronickom obchode, Zákona o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa, Zákona o ochrane spotrebiteľa 634/1992 Zb." v znení neskorších zákonných úprav. Prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi v plnom rozsahu súhlasí.

Obchodné meno:
Miloš Németh HAKA
IČO 47 778 512

Tieto „Všeobecné obchodné podmienky“ nadobúdajú platnosť a účinnosť 18. februára 2018.NDU5Nm